Vodiči HPD Gojzerice

Vodiči HPD Gojzerice

A-standard

Višeslav Turković
Ivica Šnajder
Frano Barišić
Hrvoje Kozarić
Martina Keller
Anita Savić
Ana Kesić
Vlado Crnković
Boro Jukić
Marija Marjanović

 

B-standard

Višeslav Turković

 

Pravilnik o radu Vodičke sekcije u HPD Gojzerica Požega

Pravilnik o radu Vodičke sekcije u HPD Gojzerica Požega - 15.11.2023.