Vodiči HPD Gojzerice

Vodiči HPD Gojzerice

A-standard

Višeslav Turković,
Zdravko Matičević,
Ivica Šnajder,
Frano Barišić,
Hrvoje Kozarić,
Marko Perzel,
Martina Keller,
Anita Savić,
Ana Kesić,
Vlado Crnković,
Mario Jakobović,
Josip Kercel,
Nada Banović,
Nikolina Lozinjak, pripravnik,
Vinko Aladrović,
Boro Jukić,
Ante Bošnjak, pripravnik.